Nick Derks: "Nú investeren in openbare ruimte voor ouderen en gehandicapten."

© Wijchense VVD

Wat de fractie van de Wijchense VVD betreft wordt er de komende jaren gericht  geïnvesteerd in de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Wijchen vergrijst de komende jaren en volgens het liberale smaldeel in de gemeenteraad van Wijchen wordt het hoog tijd om de openbare ruimte daar op aan te passen. Tijdens de behandeling van de Jaarrekening en de Kaderbrief is daar de eerste €65.000,- voor vrijgemaakt.

Met deze gelden wordt geïnventariseerd welke aanpassingen van de openbare ruimte gedaan kunnen worden om de toegankelijkheid voor ouderen en personen met een handicap te verbeteren. Het restant van het geld is bestemd voor het in 2017 kunnen aanpakken van onveilige situaties. De fractie denkt hierbij onder andere aan het verbreden en vervlakken van trottoirs, betere bewegwijzering, het veiliger maken van looproutes en het aanleggen van oversteekplaatsen. Voor 2018 en verder wordt bij de begrotingsbehandeling in november nader stilgestaan. 

Fractievoorzitter Nick Derks over het voorstel: ”Ik vind dat we nú actief moeten beginnen met het aanpassen van onze openbare ruimte. In Wijchen woont een belangrijke groep mensen met een handicap, daarnaast wordt de groep van Wijchense ouderen steeds groter. Door de openbare ruimte beter in te richten kunnen zij langer zelfstandig op bezoek bij hun kinderen, vrienden of langs de huisarts. Dit is van onschatbare waarde.”