Succesvolle behandeling Jaarrekening 2016 en Kaderbrief 2018 - 2021

© Wijchense VVD

Op donderdag 6 juli 2017 vond de raadsvergadering over de Jaarrekening 2016 en de Kaderbrief 2018 - 2021 plaats. Tijdens deze vergadering werd teruggekeken en vooruitgeblikt naar het beleid van onze gemeente. De VVD-fractie kijkt tevreden terug naar de voorstellen die op initiatief van de VVD door de raadsvergadering zijn geloodst. Een korte opsomming: 


Amendement: Kwaliteitsimpuls openbare ruimte voor ouderen en personen met een handicap

Als het aan de Wijchense VVD ligt wordt er de komende jaren gericht  geïnvesteerd in de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Wijchen vergrijst de komende jaren en volgens het liberale smaldeel in de gemeenteraad van Wijchen wordt het hoog tijd om de openbare ruimte daar op aan te passen. Tijdens de behandeling van de Jaarrekening en de Kaderbrief is daar op initiatief van de VVD de eerste €65.000,- voor vrijgemaakt.


Motie: Aanpak Woonoverlast

Woonoverlast is een groot en onderschat maatschappelijk probleem en het geven van een waarschuwing, buurtbemiddeling of mediation is mogelijk niet altijd genoeg om daar een einde aan te maken. Daarom heeft de VVD het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening (AP) ter besluitvorming voor te bereiden waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt om een specifieke gedragsaanwijzing te geven, zoals: een verbod om ’s nachts muziek te draaien of een gebod om honden te muilkorven.


Motie: Beleid tegenprestatie bijstandsgerechtigden

Het aantal bijstandsgerechtigden in Wijchen nog steeds te hoog en daar moet verandering in komen. De VVD wil daarom op korte termijn een evaluatie van de manier waarop we nu mensen terug naar een baan begeleiden en voorstellen over hoe we dit effectiever kunnen organiseren.


Deze drie voorstellen zijn mede dankzij andere partijen in de Wijchense gemeenteraad aangenomen. Bedankt voor jullie steun!