Wateroverlast in Wijchen

Het aantal extreme buien, en de hevigheid ervan, neemt toe in Nederland. In Wijchen merken we dat er vaker wateroverlast ontstaat door hevige regenbuien. Als het heel hard regent lopen de rioolbuizen vol en wanneer het riool de hoeveelheid water niet meer kan verwerken vangt de weg het extra water tijdelijk op. Met als gevolg dat de straten in Wijchen vaker blank staan. Dit zorgt voor overlast.

Bovendien komt het door de slechte waterafvoer regelmatig voor dat bij bewoners overstromingen plaatsvinden. Door de hoge druk op het riool komt het de tuin, de kelder of zelfs de woning in.Dit brengt schade toe aan het pand en de inboedel. De Wijchense VVD wil een einde maken aan deze ontwikkeling en stelt het college van burgemeester en wethouders daarom de volgende vragen over wateroverlast in Wijchen.

Vragen:

  1. Is het college bekend met de toename van wateroverlast in en buiten centrum van Wijchen?
  2. Wat is het aantal meldingen van bewoners aangaande wateroverlast in de afgelopen twee jaar?
  3. De Wijchense VVD onder naar aanleiding van de hevige regenval van 30 augustus 2017 onder andere meldingen ontvangen uit de Saltshof, de Hoeveweg in Baloy, Den Bond in Niftrik, de Heilige Stoel, de Homberg en de Kraaijenberg. Is het college bekend met deze meldingen?
  4. Wat is volgens het college de oorzaak van de toename van wateroverlast in en buiten het centrum van Wijchen?
  5. Wat gaat het college ondernemen om deze vorm van wateroverlast te voorkomen?
  6. Overweegt het college om in de begroting van 2018 voorstellen te doen om wateroverlast in en buiten Wijchen Centum te bestrijden?

Namens de fractie van de Wijchense VVD,

Nick Derks 


Zet cookies aan om de video te tonen.