Kiss en ride zone voor het Mozaïek

De VVD heeft begrepen dat het afzetten met de auto van minder mobiele ouderen door mantelzorgers vlak voor de ingang van de bibliotheek bij slecht weer, erg lastig is door de plaatsing van de paaltjes.

© Roel

Het blijkt dat dit niet alleen geldt voor de bibliotheek, maar ook voor andere instellingen in het Mozaïek zoals de bloedprikdienst, de trombosedienst, het sociaal wijk team, maar ook het theater. De VVD wordt hierin ondersteund door de directie van het Mozaïek, die hierover heeft ingesproken in de commissievergadering van 14 september 2017. De wethouder heeft nu beloofd om een nota op te stellen met de mogelijkheden voor een kiss-en-ride zone bij het Mozaïek. De Raad kan hier dan later een besluit over nemen.