Omgekeerd inzamelen van afval heroverwegen!

De Wijchense VVD is door de aanhoudende bezwaren en signalen vanuit de samenleving tot de conclusie gekomen dat de gekozen weg van omgekeerd inzamelen verkeerd is.

© Centrum Hilversum

De milieudoelstellingen blijven voor de Wijchense VVD staan, maar de voorgestelde aanpak roept te veel weerstand op onder inwoners. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat er als gevolg van omgekeerd inzamelen, steeds meer verkeerd afval tussen het groenafval en plasticafval terecht komt.

De Wijchense VVD dient daarom samen met coalitiepartner Kernachtig Wijchen een initiatiefvoorstel in om niet verder te gaan met de gekozen aanpak. We stellen voor om eerst te onderzoeken of verbetering van de aanpak mogelijk is en of de huidige bezwaren weggenomen kunnen worden. Bovendien willen we nagaan of op andere manieren kan worden voldaan aan de doelstelling van beter scheiden en minder restafval.