Het verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands

Namens de Wijchense VVD heeft lijsttrekker Nick Derks het verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands aangeboden aan ROC-docent Nederlands Mia Pouwels. Na de politieke successen van de afgelopen raadsperiode wil de VVD wil ook de komende vier jaar aandacht blijven houden voor mensen met een schrijf- en leesprobleem.

© De Wijchense VVD

In Wijchen zijn naar schatting 3400 inwoners met een schrijf- of leesprobleem. Zij kunnen hierdoor niet volledig meedoen in de maatschappij. ‘’Met een digitaliserende samenleving is het belangrijker dan ooit dat we hier meer aandacht aan gaan besteden. Acceptatie van dit probleem en het volgen van cursussen kan mensen écht verder helpen,’’ aldus  Mia Pouwels.

De Wijchense VVD wil dat mensen meedoen in de maatschappij en niet langs de zijlijn staan. Als mensen willen werken, moeten ze ook kunnen werken en op dit moment is er een te grote groep dat door een schrijf- en leesprobleem niet volledig mee kan doen. Door de bewegwijzering in het nieuwe Huis van de Gemeente en gemeentelijke brieven eenvoudiger op te stellen zijn de eerste stappen gezet volgens de VVD. 

Nick Derks: ‘’We hebben de laatste jaren aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid en dit blijven we doen. Met het herschrijven van ons verkiezingsprogramma vragen wij wederom aandacht voor dit probleem en proberen we onze ideeën voor Wijchen voor iedereen toegankelijk te maken.’’