Einde aan woningbouwquotum voor Wijchen

De Wijchense VVD wil een einde maken aan het woningbouwquotum dat is opgelegd door provincie Gelderland en de regiogemeenten. Onlangs is de nieuwe Woonagenda door de regiogemeenten vastgesteld. Als gevolg hiervan kan de gemeente Wijchen ongeveer 350 woningen extra bouwen dan eerder was afgesproken. Daarmee stijgt het totaalaantal te bouwen woningen naar 1100. De lokale VVD betwijfelt of dit voldoende woonruimte biedt voor de komende jaren.

© De Wijchense VVD

De vraag naar woonruimte is sterk toegenomen en sluit niet aan op het huidige aanbod en de toekomstige woningbehoefte. Om goed te kunnen inspelen op de lokale woningvraag moet er meer bouwruimte voor gemeenten komen. “Er moet de komende jaren flink gebouwd worden in Wijchen en de kernen, om aan de wens van inwoners te voldoen. Hier kunnen wij geen woningbouwquotum bij gebruiken. We roepen de provincie op om een einde te maken aan deze bemoeizucht en meer vertrouwen te geven aan gemeenten”, aldus VVD’er Alice Vroom.
 
Woningbouwers en projectontwikkelaars hebben vorig jaar ongeveer een tiende meer nieuwe koopwoningen verkocht dan een jaar eerder. Toch kunnen ze de vraag naar nieuwe woningen niet bijbenen. ''Hoe mooi het ook lijkt, de verkoopcijfers schieten schromelijk te kort'', stelt de NVB, de branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, eerder dit jaar.
 
De verkoop van de bouwers kwam in 2017 landelijke uit op 36.430 huizen. Maar volgens de brancheorganisatie had het aantal minimaal vijftigduizend moeten zijn om enigszins tegemoet te komen aan de flink gegroeide vraag naar woningen. 
 
Provincies zijn volgens Rietdijk van de NVB veel te zuinig bij het aanwijzen van nieuwe bouwlocaties. Zij plannen vaak precies zo veel projecten als ze denken nodig te hebben. ''Maar zeker in stedelijk gebied is dat te weinig'', zegt Rietdijk.