Portefeuilleverdeling coalitiepartijen Wijchen bekend

De partijen Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA zijn het inhoudelijk eens over het coalitieakkoord 2018-2022. Dat heeft formateur Geert Gerrits dinsdag 17 april bekendgemaakt. Ook is er overeenstemming over de portefeuilleverdeling van de drie collegepartijen. De komende week wordt besteed aan het schrijven van de teksten van het akkoord. De partijen presenteren het coalitieakkoord op maandag 23 april aanstaande.

© Gemeente Wijchen

“We zijn blij dat we er inhoudelijk uit zijn”, aldus formateur Gerrits. “We kunnen terugkijken op een reeks constructieve gesprekken waarin we keer op keer vooruitgang konden boeken. Ik vind ook dat we een zorgvuldig proces hebben doorlopen. Tal van thema’s zijn aan de orde gekomen: van economie en leefbaarheid tot duurzaamheid, van armoedebeleid en natuur tot bouwen en wonen. Al deze elementen komen terug in het coalitieakkoord waaraan we deze week de laatste hand leggen”, licht Gerrits toe. Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen vormde de portefeuilleverdeling. Kernachtig Wijchen levert met Paul Loermans en Geert Gerrits twee wethouders. De VVD levert een wethouder in de persoon van Nick Derks. Namens de PvdA neemt Titus Burgers zitting in het college. De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

 

  • Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) Openbare werken, verkeer & vervoer – Milieu, water en landschapsbeheer – Sport en sportaccommodaties – Kunst, cultuur en onderwijs – Leefbaarheid

  • Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) Financiën – Ruimtelijke ordening – Wonen – Grondzaken

  • Nick Derks (VVD) Participatiewet – Economie, werkgelegenheid en toerisme – Sociale zaken en minimabeleid -Vastgoed

  • Titus Burgers (PvdA) Wmo – Jeugd- en gezondheidszorg – Welzijn – Duurzaamheid

 

Het coalitieakkoord wordt maandag 23 april door de fractievoorzitters van Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA gepresenteerd aan pers en publiek. “Deze week leggen we de hand aan de laatste teksten. Hierbij hanteren we duidelijke taal, want de inhoud moet voor iedereen te begrijpen zijn”, aldus Gerrits.