Aan de slag in Wijchen met nieuwe wethouder en fractieleden!

Tijdens de raadsvergadering van 26 april zijn onze nieuwe wethouder en fractieleden benoemd.

© WijchenseVVD

Tijdens de raadsvergadering van 26 april jl. is de nieuwe fractie van de Wijchense VVD weer op volle sterkte. Nick Derks, eerder geïnstalleerd als raadslid, neemt plaats in het College als Wethouder. Daarmee maakt hij plaats voor Roel Boumans die voor zijn derde termijn is benoemd als raadslid. Samen met fractievoorzitter Alice Peters - Vroom en Wessel Krale vertegenwoordigt Roel de Wijchense VVD kiezers.

Ook Daan van den Wollenberg is opnieuw benoemd als commissielid. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe gezichten in de fractie: Sharon Kuling en Lars Verploegen. Zij zijn benoemd tot commissielid.

Sebastian Arts en Dick Sommerdijk blijven de Wijchense VVD actief ondersteunen als steunfractie.