Jaarrekening 2017 en kadernota 2019:

Jaarrekening 2017 - betoog Wessel Krale. Voorzitter, dank u wel voor het woord. Voorzitter, ik heb een geweldige vriendin. Nu denkt u misschien wat een vreemd begin voor een betoog over de jaarrekening en de kaderbrief, maar ik licht deze opening graag aan u en alle andere luisteraars toe.

© Lars

Voorzitter, mijn vriendin komt niet uit Wijchen, maar ik laat mijn vriendin graag kennis maken met Wijchen. Als nieuw raadslid kan ik namelijk ontzettend trots zijn op wat we allemaal in Wijchen hebben en wat we in Wijchen hebben bereikt. Daar wil ik u graag in drie delen in meenemen. Ik zal aanvangen met de financiën en het gerealiseerde resultaat. Daarna ga ik in op Wonen en Werken in een mooi Wijchen, waarna ik zal afsluiten met een positieve blik op de toekomst. 

1 Financien.  

Voorzitter, ik ben trost op de financiële prestaties van Wijchen in 2017. We staan er goed voor. Hier kunnen wij het vorige college, waar mijn partij ook deel van uit heeft mogen maken voor danken. Met de 100 miljoen euro die wij jaarlijks uitgeven zijn onze inwoners tevreden, spelen er geen grote issues en kan er fijn worden geleefd in Wijchen. In 2017 hebben wij regulier, dus zonder incidentele middelen +- 500.000 euro overgehouden. Met incidentele middelen houden wij over 2017 2.3 miljoen euro over, en indien wij het resultaat van Bijsterhuizen hierbij optellen naderen we de 6 miljoen positief over 2017!

Nu we het toch over Bijsterhuizen hebben, daar kan ik mijn vriendin met gepaste trots rondleiden. Prachtige bedrijven, waarvan enkele zelfs over de gehele wereld leveren. Een wijs man heeft mij ooit verteld dat Wijchen voor internationale bedrijven aantrekkelijk is door onze locatie: centraal in de ‘gouden banaan’ Binnen deze gouden banaan gevestigd zou een bedrijf binnen 24 uur overal op de wereld een product kunnen leveren. Dat is toch iets om trots op te zijn.

Tegelijkertijd dienen we realistisch te zijn en op te merken dat de incidentele middelen uit Bijsterhuizen opdrogen en op korte termijn eindigen. De Wijchense VVD kan zich daarom vinden in de voorgestelde bestemming van het resultaat. Een degelijke algemene reserve en daarmee een beetje vet op de botten is goed, maar de algemene reserve dient niet groter dan noodzakelijk te zijn. De Wijchense VVD zal zoals u van ons gewend bent bij elke begrotingsvaststelling opnieuw de vraag stellen: ‘kunnen de belastingen voor onze inwoners niet omlaag? Het hebben van reserves is noodzakelijk, maar goed is goed genoeg’

2 Wonen, werken in een mooi Wijchen

Dan voorzitter, kom ik bij het wonen en werken in een mooi Wijchen.

Wonen, en daarmee ga ik uitsluitend in op de zorg voorzitter.

In 2017 heeft de raad voorbereidingen getroffen voor de start van de uitvoering van de twee decentralisaties, te weten de jeugdzorg en de wmo via Rondom Wijchen. Dat ging om circa 12 miljoen euro, daarmee een forse kostenpost voor Wijchen. Daarom heeft de Wijchense VVD aangedrongen op goede monitoring van het werk en de uitgaven van Rondom Wijchen. De gepresenteerde plannen en instrumenten lijken goed te werken en we kijken met belangstelling uit naar de eerste echte evaluaties. De zorg is ontzettend belangrijk voor het welzijn van onze inwoners en daarom vertrouwt de Wijchense VVD voorshands op goede resultaten en positieve reacties. Ook op dit punt wil ik graag met Trots aan mijn vriendin kunnen vertellen hoe goed Wijchen het voor elkaar heeft.

Werken

Dan kom ik bij een volgend belangrijk thema voor 2019, de Werkorganisatie DrutenWijchen. We zien als Raad nu nog weinig van de prestaties van de werkorganisatie en het is daarom toekomstmuziek hoe het een en ander gaat lopen. Wij zijn graag realistisch en verwachten ook een realistische terugkoppeling van ons college. Wij zijn bang dat de opstart van deze nieuwe organisatie effect heeft op het tijdig informeren van de Raad. De nota over het mozaik en de 0-meting waar wij nog geen kennis van hebben kunnen nemen zijn hier voorbeelden van. Wij zien graag dat als het misgaat met de werkorganisatie in de zin van overbelasting, of een andere oplosbare oorzaak, dat wij reeds nu al extra capaciteit gaan inhuren, in plaats van op het moment dat het kwaad reeds is geschied. Wij horen, mocht dit nodig zijn en waar wij absoluut op het tegendeel hopen, graag direct van de wethouder indien er extra middelen nodig zijn om deze extra capaciteit te financieren, want de service die wij aan onze burgers bieden is ontzettend belangrijk.

In een mooi Wijchen

In het kader van de Veiligheid is de Wijchense VVD trots en blij met de camera’s op het station die -als het goed is- het aantal fietsendiefstallen aanmerkelijk verminderen. Fietsendiefstallen zijn een blijven een grote irritatie voor iedereen, die hiermee waarschijnlijk kunnen worden ingeperkt. De Wijchense VVD is ook trots op  de prachtige evenementen waar mensen uit het hele land naartoe komen om te genieten van al datgeen Wijchen op dat moment te bieden heeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Strong Viking Run, het Emporium, de vierdaagse, de paardenmarkt en natuurlijk het springkussen van de Wijchense VVD op de markt afgelopen maart. Dit hoogwaardige voorzieningen niveau hebben wij onze inwoners het afgelopen jaar kunnen bieden en wij zijn verheugd dat dit in 2019 wederom mogelijk is.

3 positieve blik op de toekomst2

Dan voorzitter, kom in toe aan mijn derde onderwerp, en dat is een positieve blik op te toekomst. Het komende jaar zal de MFA in batenburg gerealiseerd worden en in het coalitieakkoord hebben wij het voornemen om op termijn nog meer MFA’s te realiseren. De kadernota is een uitwerking van het coalitieakkoord en wij willen het college graag de kans geven om deze mooie plannen uit te werken en daarmee naar de raad te komen. Wij zullen daarom met weinig moties komen en ondersteunen. Wij zien graag eerst dat die plannen uitgevoerd worden, dan voorshands aan andere dingen financiële middelen te besteden en daarmee ook extra druk op de organisatie te leggen.

Voorzitter, in de toekomst zal er waarschijnlijk nog veel meer gebeuren. De bankjes, voortkomend uit het initiatief van Wijchen Gezond zullen op steeds meer plekken komen te staan, het centrum zal blijven bruisen door de horeca die er de afgelopen jaren is bijgekomen. Er zullen minder fietsen worden gestolen bij het station. Meer mensen zullen gebruik maken van het openbaar vervoer door de prachtige nieuwe stationsomgeving. Er zal gewerkt worden aan mooie plannen voor de verbinding tussen het kasteel en het Wijchens meer. Er zullen veel mooie woningbouwprojecten van start gaan  of worden gemaakt voor in Wijchen én de kernen. Kinderen zullen door de genomen maatregelen vaker met de fiets naar school gaan.

Toeristisch gezien is Wijchen ook een mooie trekpleister, we hebben de maas, de kernen ons mooie centrum met kasteel en de berendonck waar een mooi saunacomplex verreist.

Maar voorzitter, wij verwachten de komende jaren dat wijchen toeristisch nog aantrekkelijker wordt. We stimuleren initiatieven voor toerisme in het buitengebied

En als gemeente zorgen we dat de meest toeristisch routes er netjes bij liggen, zo houden we wijchen aantrekkelijk. Goed voor de lokale economie en fijn om in te leven voor de Wijchenaar! Wij zien uit naar het voorstel waar de wethouder in 2019 mee gaat komen.

Ook zal de sauna in de berendonck, in 2019 af zijn. Kortom, ook in de toekomst kunnen wij trots zijn op Wijchen en alles wat Wijchen heeft en heeft bereikt.

Conclusie

Voorzitter, ik kom tot mijn conclusie. Ik heb het met u gehad over de fraaie financiën van onze gemeente waar wij trots op kunnen zijn. Daarna heb ik gesproken over het wonen en werken in een mooi Wijchen, met als belangrijkste thema’s de zorg en de werkorganisatie, beide ontzettend belangrijke thema’s voor nu en in de nabije toekomst. Wij willen het college vragen daar scherp en alert op te zijn. Ten slotte heb ik gesproken over de toekomst en alle geweldige dingen die in de toekomst zullen volgen, en waar ik, samen met mijn vriendin en ik hoop alle inwoners van Wijchen ontzettend veel plezier van zullen hebben.

Voorzitter, ik sluit af: mijn partij ,de Wijchense vvd, is mede schrijver van het coalitieakoord, de inhoud daarvan is helaas te veel om op te noemen in deze beperkte tijd, maar we zien met vertrouwen de komende tijd alle voorstellen van het college tegemoet om het collegeakkoord te realiseren.