GGD moet beleidskeuzes mogelijk maken.

De GGD meerjarenstrategie beschrijft een breed palet aan mogelijke taken. De gemeente Wijchen moet haar budget goed besteden. Daarom willen we een onderbouwde keuze kunnen maken welke taak we wel en niet willen uitgevoerd zien door de GGD. De VVD heeft daarvoor een amendement ingediend dat is aangenomen door de raad van Wijchen.

De VVD vindt dat de GGD een lerende organisatie moet zijn. Bij het opstellen van een meerjarenstrategie 2020-2023 is het aan te bevelen de voor-gaande periode 2016-2019 te evalueren: wat ging goed, wat kan er beter. We zouden graag een evaluatie willen.

De GGD houdt zich bezig met:

1. Gezonde jeugd (stevig ouderschap, weerbare jeugd; stijgende prestatiedruk)

2. Het organiseren van preventie: preventieve infrastructuur (werken maakt gezond)

3. Aandacht voor bevorderen seksuele gezondheid (bijvoorbeeld Prep, Nu Niet Zwanger)

4. Samenwerken aan sociale veiligheid (verward gedrag)

5. Een veilige en gezonde leefomgeving (woonomgeving stimuleert gezond leven; fijnstof, luchtkwaliteit en geluidsoverlast)

6. Gezond ouder worden 

7. Gezonde migranten

8. uiteraard Veilig Thuis

9. Toezicht (kwaliteit kinderopvang, en wmo-voorzieningen)

De GGD moet keuzes mogelijk maken. Een relatie tussen deze negen onderwerpen en de beschikbare financiƫle gegevens ontbreekt momenteel. De gemeente Wijchen kan daardoor geen keuzes maken en ook straks bij terugblikken niet zien of de budgetten doeltreffend en doelmatig zijn uitgegeven. De gemeente Wijchen stelt voor dat per taak budgetten en doelen opgenomen worden, die lokaal toetsbaar zijn.