Goed wonen

Een eigen woning is voor iedereen belangrijk. Het biedt zekerheid. Of iemand nu koopt of huurt, het is de plek waar je thuiskomt na een dag hard werken, waar je ontspant en waar iedereen zich prettig voelt. Het is belangrijk dat Wijchenaren zelf kunnen kiezen waar zij willen wonen en dat zij ook makkelijk woonruimte vinden. Zodat niemand een woning koopt, omdat er onvoldoende betaalbare huurwoningen in de vrije sector zijn. Maar ook dat niemand jarenlang op een wachtlijst hoeft te staan voor een huurwoning. Of juist het tegenovergestelde, geen Wijchenaar wordt gedwongen een woning te huren als kopen de voorkeur heeft. Als iemand een woning koopt, moet het mogelijk zijn dit naar eigen inzicht te verbouwen. Het is immers een eigen huis. De gemeente hoort zich daar zo min mogelijk mee te bemoeien.

© Gemeente Wijchen

  • We willen dat de doorstroming op de woningmarkt verbetert. Dit is enerzijds mogelijk door er voor te zorgen dat voldoende koopwoningen voor starters beschikbaar zijn. Anderzijds zorg te dragen dat iedereen een eigen huis kan bouwen. We gaan een lobby bij de provincie en in de regio opzetten om de woningbouwaantallen te verhogen.
  • Wij willen de leefbaarheid en het aantal woningen in de kleine kernen vergroten. In overleg met inwoners en leefbaarheidsgroepen wordt dit gerealiseerd.
  • Wijchen is aantrekkelijk om in te wonen. De gemeente maakt samen met inwoners actief werk van het openbaar groen en de verkeersveiligheid in de kernen en wijken. Het openbaar groen wordt zodanig beheerd dat de hele gemeente een goed onderhouden uitstraling heeft.
  • Het is handig om eenvoudig en snel te kunnen zien welke mogelijkheden er zijn om een eigen woning te verbouwen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan  snel, actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.
  • Wij willen in Wijchen gemengd bouwen. Bouwlocaties bestaan niet alleen uit sociale huurwoningen, maar vormen een mix tussen huur- en koopwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente Wijchen spreekt woningcorporaties aan op scheefbogen, op uitbreiding van het woningaanbod en op het actief stimuleren van huurders op doorstromen naar een volgende woning.