Genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en stuifduinen, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we door kunnen rijden. De natuur is toegankelijk voor recreatie, voorbeelden hiervan zijn bankjes langs wandelpaden en verkeersrotondes die worden gesponsord door particulieren of bedrijven. 
 Bedrijven en particulieren helpen op eigen initiatief mee om de natuur en het milieu te beschermen. Wij geloven niet in het opleggen van extra milieuregels, het strooien met subsidies en het investeren in ecologische verbindingszones.

© De Wijchense VVD

  • De Loonse Waard ligt langs de Maasoever tussen Niftrik en Balgoy en heeft veel potentie. Samen met ondernemers en inwoners willen we de ‘Visie Loonse Waard en Omgeving’ actualiseren en ruimte bieden voor zwemrecreatie.
  • Waterrecreatie is goed voor het toerisme in Wijchen. Door De Meer toegankelijk te maken voor ongemotoriseerde bootjes en het aanleggen van een trekpond over de uiterwaarden in Batenburg dragen we hieraan bij. We starten een lobby bij de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland om dit mede mogelijk te maken.
  • Wij stimuleren boeren om ook aan landschapsbeheer te doen zoals het aanleggen van struinpaden door hun land en het onderhouden van bijvoorbeeld de (maas)heggen. Wij willen land- en tuinbouwgebied niet onnodig opgeven voor ‘natuurontwikkeling’.
  • We willen de wandelroutes in Wijchen uitbreiden en opwaarderen zodat meer mensen van onze natuur kunnen genieten. Een betere aansluiting op het ‘Wandelpaden Knooppuntennetwerk’ aan de westkant van Wijchen en investeren in de wandelpaden langs De Meer dragen hieraan bij.
  • Het Laakse Bos in Batenburg en de Uitvliet in Niftrik moeten beter toegankelijk worden voor recreatie en aansluiten op andere gebieden. Daarom willen we door deze gebieden wandelpaden aanleggen en een brug over de Uitvliet. Deze mooie plekken zijn zo beter toegankelijk voor recreatie.