Goede bereikbaarheid

Door de aantrekkende economie en de groei van de gemeente, neemt de behoefte aan mobiliteit toe. Zo zal het aantal mensen dat dagelijks reist tussen huis en werk verder toenemen. Ook neemt de Wijchense bedrijvigheid toe en bestellen we steeds meer op internet. Hierdoor wordt het drukker op de wegen. Deze groei in verkeer en vervoer moet worden opgevangen. ICT en innovatie zorgen voor grote veranderingen. Zelfsturende auto’s zijn geen verre toekomstmuziek meer. Fietsen met hulpmotoren halen dezelfde snelheden als brommers. En bussen en auto’s kunnen inmiddels op waterstof en elektriciteit rijden. Deze en nog heel veel andere nieuwe technieken willen we ruim baan geven.

© De Wijchense VVD

  • Wij willen goede doorstroming van het autoverkeer verhogen en geluidsoverlast verlagen. Wij blijven ons daarom met de collega's van de provincie en het Rijk inzetten om verkeersknelpunten zoals Knooppunt Bankhoef en de geluidsoverlast van de A50 bij Hernen, Leur en Niftrik zo snel mogelijk te verhelpen.
  • Veiligheid in het verkeer is belangrijk. Dit is vooral in de buurt van scholen, voorzieningen voor ouderen en sportclubs van groot belang. Wij zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners, de gemeente en de politie samen kijken hoe de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. 
  • Om Wijchen aantrekkelijk te houden blijft het parkeren in Wijchen gratis. Daarnaast willen we voor inwoners en bezoekers voldoende (ondergrondse) parkeerplaatsen in het centrum en bij Station Wijchen realiseren.
  • Drempels bevorderen de veiligheid, maar op een aantal wegen is sprake van een overvloed. Dit werkt irritatie in de hand zoals op de dijk van Niftrik richting Batenburg, de Boomsestraat in Balgoy en in de wijk Kerkeveld. De gemeente moet daarom eerst kijken naar andere oplossingen voordat er drempels worden aangelegd.
  • Op wegen zoals de Stompendijk, de Graafseweg en de Heumenseweg wordt vaak te hard gereden. Dit ondermijnt de veiligheid en de leefbaarheid en geeft overlast. We willen actief handhaven op snelheidsduivels met vaste en mobiele snelheidscontroles.
  • Grote maatregelen in het Wijchens wegennet worden alleen uitgevoerd indien nut en noodzaak van een maatregel is aangetoond en wanneer er sprake is van een significante  financiële bijdrage van de provincies of het Rijk.
  • Naast de auto is de trein ons belangrijkste vervoersmiddel als we Wijchen verlaten. De treinverbindingen en het nieuwe stationsgebied worden daarom optimaal ingericht. We blijven daarnaast werken aan een verdubbeling van de spoorbrug bij Niftrik, mits er fors wordt geïnvesteerd in de bestrijding van geluidsoverlast.  
  • Ook de kernen van Wijchen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Daarom staan wij open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven zoals Breng flex en de opStap bus, dit in samenwerking met de buurgemeenten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het vervoer van kinderen, ouderen en gehandicapten.  
  • Fietsers willen goed en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, hiermee wordt rekening gehouden met het toenemende aantal elektrische fietsen. Het wegennet in Wijchen moet daarom aan de norm voldoen en overal hetzelfde ingericht zijn. Naast goede veilige fietsroutes horen ook voldoende veilige fietsstallingen.
  • Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden, duidelijke parkeerroutes en dynamische reisinformatie zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk Wijchen in en uit gaat. Digitale informatieborden maken het nieuws actueel en zorgen voor veiligheid en een betere doorstroming.