Ruimte voor Wijchenaren

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, het starten van een buurthulp, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een zorgboerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid en een krachtige en compacte gemeente met gezonde financiën.

© De Wijchense VVD

  • We vinden de leefbaarheid in heel Wijchen belangrijk. Dat betekent dat leefbaarheidsgroepen aanvullend financieel worden ondersteund en dat de gemeente inwoners en vrijwilligers helpt om wijkgebouwen, dorpshuizen en sporthallen te behouden. Op deze manier blijft het mogelijk om vitale activiteiten in de kernen en wijken uit te voeren.
  • Met de ontwikkeling van het gebied tussen Kasteel Wijchen en De Meer hebben we goud in handen. Naast kansen voor ondergronds parkeren en een evenementenplein zien wij mogelijkheden voor meer groen, meer woningen en meer ruimte voor ondernemen en maatschappelijke activiteiten in ons centrum. 
  • Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven wij ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Voorbeelden hiervan zijn woonhofjes en de zorgboerderij. In deze kleinschalige woonvorm krijgen de ouderen in een warme en huiselijke sfeer de beste zorg op maat.
  • De bibliotheek is een belangrijk maatschappelijk knooppunt voor Wijchen. Het brengt mensen en organisaties bij elkaar en zorgt voor kennisoverdracht. De bibliotheek verdient daarom onze steun. Daarnaast stellen wij voor de jaarlijkse bijdrage aan de bibliotheek weer te indexeren. 
  • Maatschappelijke initiatieven zoals het buurtontbijt, de wijkbarbecue en het seniorendiner moedigen we aan. Dit bevordert de leefbaarheid, kennismaking in de wijk en gaat eenzaamheid tegen.