Ruimte voor ondernemers

Wijchen is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de meest welvarende gemeenten in de regio. Hierdoor is Wijchen een ontzettend fijne gemeente om in te leven. De hoge economische groei uit het verleden zal in de toekomst echter niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Dat komt onder andere door toenemende concurrentie en door de vergrijzing. De komende decennia zullen we daarom extra onze schouders eronder moeten zetten om onze welvaart te behouden. En om ervoor te zorgen dat onze kinderen het nog beter zullen hebben dan wij.

© Gemeente Wijchen

  • Onze uitgangspunten voor alle winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn: schoon, heel, veilig én groen. Dit maakt het aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers om hier te verblijven. We koesteren onze lokale bedrijvigheid en blijven hierin investeren.
  • We gaan met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels. Ons streven naar een ‘Regelarme APV (algemene plaatselijke verordening)’ blijven we voortzetten. Met het afschaffen, samenvoegen of vervangen van vergunningen door een meldingsplicht of algemene regels maken we dit mogelijk.
  • We willen een toekomstbestendig aanbod vol kansen voor ondernemers, bezoekers en bewoners. Daarom willen wij dat de gemeente meewerkt om de kwaliteit van het centrum van Wijchen, Het Hart van Zuid en andere winkelgebieden op A-niveau te houden. Dit doen we ook door activiteiten te stimuleren, geen onnodige regels op te leggen en openingstijden doorlopend aan te laten sluiten bij de wens van ondernemers en inwoners. 
  • Oude panden worden opgeknapt of gesloopt door de eigenaar. We maken hiermee plaats voor nieuwe ontwikkelingen die Wijchen als geheel versterken en verfraaien. Dit geldt ook voor de gemeente: nu het nieuwe Huis van de Gemeente in gebruik is genomen, ruimt de gemeente het oude gemeentekantoor keurig op.
  • Wij zijn positief over het toestaan van hoogwaardige speelautomatenhallen (of casino's) en het uitbreiden van het aantal supermarkten in Wijchen. Dit bevordert een divers winkelaanbod en gaat de leegstand van panden tegen.
  • Het is belangrijk dat er voldoende werk is voor onze inwoners. Daarom geeft de gemeente Wijchen opdrachten zoveel mogelijk aan de lokale ondernemers. De gemeente informeert bedrijfsverenigingen en geïnteresseerde ondernemers actief over nieuwe gemeentelijke aanbestedingen. De gemeente gaat voor nieuwe opdrachten gebruikmaken van de ‘Wijchense kaartenbak’ zodat er niet meer naar bedrijven gegoogeld hoeft te worden.
  • Het gaat goed met de Wijchense horeca, het wordt steeds drukker en dat geeft een positieve impuls aan Wijchen. Om horecaondernemers te ontlasten worden de belastingtarieven op terrassen gehalveerd en de uitbreiding van paracommerciële activiteiten beperkt. Daarnaast bezien we in overleg met belanghebbenden of de wekelijkse warenmarkt kan worden verplaatst om ruimte te maken voor terrassen. 
  • Wij hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat boerenbedrijven blijven groeien en niet onnodig gehinderd worden. Deze ondernemers krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer, duurzaamheid of andere bedrijvigheid.