Sport en bewegen

Sport en beweging is goed voor de gezondheid. Door te sporten komen we elkaar tegen, ontstaan er nieuwe vriendschappen en dagen we elkaar uit. Het verbindt de Wijchenaar door iedere week samen te gaan voor de winst, of de favoriete club aan te moedigen. Wij zijn erg blij met de honderden vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun club, of het nu gaat om het draaien van een bardienst bij MHC Wijchen of het meegaan naar een uitwedstrijd van de F’jes van de Woezik. Deze vrijwilligers maken de sport mede tot een succes. Daar zijn we trots op.

© De Wijchense VVD

  • De gemeente blijft investeren in bestaande binnen- en buitensportaccommodaties. We willen sportverenigingen beter begeleiden om verenigingen en accommodaties gezond te houden. Indien vrijwillige besturen er even niet uitkomen verdienen zij onze steun.
  • Sport- en spelvoorzieningen zijn een vast onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling wordt dit actief meegenomen. We houden bij de inrichting van wijken rekening met sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor jongeren.
  • Het is normaal dat iedereen bijdraagt aan zijn of haar sportclub. Aan de leden van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in de vorm van geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvangcentra werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen en kennis te laten maken met verschillende sporten.
  • Het sportaanbod in Wijchen wordt gestimuleerd en actief onder de aandacht gebracht bij kwetsbare inwoners. De gemeente werkt actief mee aan sportinitiatieven voor mensen met een beperking.