Met plezier naar school

Op school leren wij onze kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze waarden en normen zijn en hoe we in Wijchen met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. 
Goed onderwijs speelt niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn daarom trots op onze meesters en juffen voor de klas. 
 Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daar in de eerste plaats verantwoordelijk voor, de school in de tweede plaats.

© De Wijchense VVD

  • School is een sociale ontmoetingsplaats en vergroot de leefbaarheid. We streven er daarom naar de scholen in wijken en kernen te behouden, zolang de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.
  • De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er voldoende, goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. ‘Kiss and Ride’ zones, parkeerplekken en overzichtelijke fiets- en wandelroutes dragen hieraan bij. 
  • School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen en schoolmaatschappelijk werkers hebben een nadrukkelijke taak bij het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en verborgen armoede. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen.
  • De gemeente stimuleert dat er door of nabij de school wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld met ruimte voor muziekonderwijs, zwemles en cultuureducatie.
  • Met initiatieven zoals de Kindergemeenteraad en de Jongerengemeenteraad dagen we jonge Wijchenaren uit om zich verder te ontwikkelen. We staan open voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zoals een ‘Escape Room in de kelder van Kasteel Wijchen’ of een ‘Stoomcursus Succesvol Gemeenteraadslid’.
  • Om kansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de basisschool en kinderdagverblijven.