Liefdevolle zorg

Iedereen van wie de gezondheid achteruit gaat kan in Wijchen rekenen op goede gezondheidszorg. Het maakt daarbij niet uit of je jong of oud bent of een hoog of een laag inkomen hebt. Iedere Wijchenaar heeft recht op dezelfde, goede zorg. Ziekten waaraan iemand vroeger nog overleed, zijn inmiddels te genezen of er kan langer mee worden geleefd. Met de vergrijzing zal echter ook het aantal ouderen met één of meerdere chronische ziekten toenemen, en dus ook het beroep op zorg. Ondanks kwalen of chronische ziekten willen vele Wijchenaren graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in een vertrouwde omgeving met geliefden in de buurt. Daar staan wij voor.

© De Wijchense VVD

  • We zijn er trots op dat veel Wijchenaren met toewijding zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. De mantelzorgwaardering, mantelzorgsteunpunten en tijdelijke vervanging van de mantelzorgers dragen hieraan bij.
  • We willen dat de zorgdiensten scherp worden ingekocht en goed worden gecontroleerd op hun kwaliteit via de zogenaamde 'populatiegebonden bekostiging'. De rijksmiddelen WMO en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden volledig aangewend voor de WMO- en Jeugdzorgtaken. Eventuele tekorten worden binnen de beschikbare middelen opgevangen. 
  • Het zorgaanbod moet doelmatig zijn. Een onafhankelijke zorgregisseur werkt vanuit de gedachte ‘één gezin, één zorgplan’. Daarmee wordt de juiste zorg voor jong en oud gewaarborgd onder begeleiding van een vertrouwd gezicht.
  • Inwoners van 70 jaar of ouder worden jaarlijks door de gemeente in samenwerking met vrijwilligers bezocht. We kijken of er tekenen van eenzaamheid zijn en of deze ouderen ergens zorghulp bij nodig hebben. Wijchen wordt een dementie-vriendelijke gemeente. Bewegen wordt bij ouderen gestimuleerd. 
  • In 2016 is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd. In het licht hiervan worden openbare gebouwen en openbare activiteiten hieraan getoetst door ambtenaren met kennis van deze materie. Daarnaast wordt de Werkgroep BTB (bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid) actief betrokken bij nieuw- en verbouwplannen zodat dure aanpassingen naderhand niet nodig zijn.
  • Voor problemen met huiselijk geweld of mishandeling wordt regionaal samengewerkt binnen 'Veilig Thuis'. Deze organisatie moet snel, efficiënt en effectief zijn werk doen. Bestuurlijke problemen behoren tot het verleden.