Wijchense identiteit

Wijchen heeft een cultuur met een rijke geschiedenis en een springlevend heden. We kunnen enorm trots zijn op de Toren van Balgoy, Kasteel Hernen of de ruïne van Batenburg die Wijchen op de kaart zetten. Dankzij deze gebouwen komen toeristen naar Wijchen. Dit willen we in stand houden. Ook het belang van onze alledaagse cultuur neemt toe. Tradities die bij Wijchen horen zoals de kermissen, het Gevelconcert, de doortocht van de Nijmeegse Wandelvierdaagse, Koningsdag en carnaval. Stuk voor stuk zijn ze onderdeel van ons verleden, heden en onze toekomst. 
Meer en meer richt de cultuursector zich op de bezoeker in plaats van de subsidieverstrekker. En dat is goed. Het ondernemerschap, het contact met het publiek en het aantal bezoekers zullen op die manier steeds verder toenemen.

© Gemeente Wijchen

  • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, kermissen, carnaval en de doortocht van de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Deze evenementen willen wij behouden en stimuleren. 
  • De lokale geschiedenis is van grote waarde voor de identiteit van inwoners van Wijchen en de kernen. Historische gebouwen zoals het Kasteel van Wijchen en Kasteel Hernen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking.
  • Zelf vuurwerk afsteken behoort tot een van onze tradities. Inwoners moeten daarom zelf weten waar zij op een veilig manier hun vuurwerk afsteken, zolang zij rekening houden met anderen. Tegelijkertijd start de gemeente een voorlichtingscampagne over vuurwerk op de Wijchense basisscholen. 
  • Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe zij deels voorzien in hun eigen inkomsten voordat de gemeente financieel bijspringt. De wensen van inwoners en bezoekers staan hierin centraal.
  • We willen maatschappelijke knooppunten meer ruimte geven. We investeren daarom in organisaties zoals Museum Kasteel Wijchen door subsidies weer te indexeren.
  • Cultuur is van ons allemaal en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wijchen heeft behoefte aan goed muziek- en cultuuronderwijs, waarin kinderen en ouders zelf kunnen besluiten of zij dit volgen.