Zonder werk doe je mee

Werk is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je een inkomen hebt, zodat je prettig kunt wonen, voor jezelf kunt zorgen en het leven kunt leiden dat je wilt. Werk zorgt er ook voor dat je jezelf kunt ontwikkelen, nieuwe mensen leert kennen en meedoet in de maatschappij. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden.

© De Wijchense VVD

  • Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Als een Wijchenaar van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar in zijn of haar portemonnee. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.
  • De gemeente stimuleert dat mensen in de bijstand weer snel aan de slag gaan. Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering mogen we een tegenprestatie verwachten als opstap naar een re-integratietraject. Wie bijstand krijgt, een sollicitatieplicht heeft en deze niet naleeft of geen tegenprestatie in andere vorm verricht, verliest zijn of haar uitkering.
  • Je eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen. Wij stimuleren daarom kansrijke initiatieven en gaan deze startende ondernemers niet pesten met vervelende regels.
  • Wij vinden dat het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Wijchenaren met een arbeidsbeperking aan de slag moet helpen tegen acceptabele kosten. De uitstroom naar regulier werk moet gemaximaliseerd worden. 
  • Mensen die echt niet kunnen werken, vallen terug op een vangnet in de vorm van een (bijstands)uitkering van de gemeente.
  • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd, hier bovenop wordt een boete opgelegd.