Nieuwe Wijchenaren doen mee

Wijchen heeft een vrije en tolerante samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur of geloof. Een samenleving waar tolerantie naar andersdenkenden de norm is. Waarin je kunt kiezen welk geloof je wilt belijden en ervoor kunt kiezen om niet te geloven. Wij staan voor een Wijchen waarin iedereen meedoet, of je hier nu wel of niet geboren bent. Als je onze vrijheden omarmt, dan hoor je er gewoon bij. Dan word je een onderdeel van ons, van ons Wijchen. 
 Zo zijn er in Wijchen heel veel migranten die hun eigen weg hebben gevonden en zijn geïntegreerd in onze samenleving. Dat hebben zij zelf gedaan op basis van wat Wijchen hen biedt en blijft bieden. Zij hebben de kansen gegrepen. Wij vinden dat we dat ook mogen verwachten. Net zoals zij mogen verwachten dat discriminatie bestreden wordt.

© Gemeente Wijchen

  • Als nieuwkomers in Wijchen komen, passen zij zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren, tolerant zijn naar anderen en bijdragen aan de Wijchense gemeenschap. Iedereen die kan werken, werkt. 
  • De Nederlandse taal leren is een voorwaarde om goed te integreren in de Wijchense samenleving. De gemeente maakt dit mogelijk door te zorgen voor voldoende betaalbare cursussen in de Nederlandse taal.  
  • Voor uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale migranten is in Wijchen geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.