Werken aan veiligheid

Veiligheid is de belangrijkste taak van de gemeente. We kunnen Wijchen nooit honderd procent veilig maken, maar we kunnen er wel alles aan doen om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Daar zetten wij ons dan ook volledig voor in. Wijchen is de laatste jaren veiliger geworden. De criminaliteitscijfers van zogenaamde ‘high impact crimes’ als woninginbraken zijn gedaald. Wij willen dat iedereen in Wijchen veilig is op straat, op school en in zijn eigen huis en dat iedereen zich ook echt veilig voelt. De vrije samenleving die wij graag willen, is alleen mogelijk in een veilige gemeente.

© Gemeente Wijchen

  • De wijkagent is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Door inzet van extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) en handhavers, wordt de veiligheid vergroot en daalt de criminaliteit. 
  • Om vernielingen en (winkel-) diefstal tegen te gaan wordt er geïnvesteerd in vast en mobiel cameratoezicht in de openbare ruimte. Denk hierbij aan de wijken, het stationsgebied, de winkelcentra en de bedrijventerreinen. Camera’s hangen er niet voor de sier maar worden actief uitgelezen. het helpt als inwoners hun eigen bezittingen beschermen met camera's waarvan de beelden ter beschikking gesteld kunnen worden aan de politie. 
  • De veiligheid op bedrijventerreinen Bijsterhuizen, Wijchen Oost, Breekwagen en de Loonse Waard moet gegarandeerd zijn. We zien er samen met de politie op toe dat milieuregels, bestemmingsplanvoorschriften, verkeersregels en parkeerregels strak en streng worden gehandhaafd. 
  • De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. De politie, ambulance en brandweer zijn binnen de wettelijke aanrijtijden aanwezig, het maakt niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.
  • Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van Wijchenaren om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.
  • Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Via telefoon, het internet of op het bureau kan ook aangifte gedaan worden. Daarnaast kan de wijkagent langskomen om te helpen. De politie houdt degene die aangifte doet goed op de hoogte van de vorderingen. 
  • Wij juichen initiatieven als sociaal alarm en buurt-WhatsApp-groepen toe. Zo kan iedereen bijdragen aan de veiligheid in zijn of haar buurt. 
  • Actieve voorlichting door politie, brandweer en gemeente draagt bij aan de veiligheid op straat en bij mensen thuis. De jaarlijkse ‘Week van de Veiligheid’ draagt hier eveneens aan bij.