Aanpakken criminelen

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen onverstoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hulpverleners bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en zetten die ook in.

© De Wijchense VVD

  • De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun.
  • De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Het sluiten van drugspanden, aanwijzingen bij buurtoverlast, het afkondigen van gebiedsverboden, samenscholingsverboden, preventief fouilleren en cameratoezicht behoren tot zijn mogelijkheden.
  • De gemeente voert in samenwerking met de politie een actief beleid om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Met name op bedrijventerreinen zien we streng toe op deze vorm van (ondermijnende) criminaliteit.
  • Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) verschaft. 
  • Het strak en actief volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Bevoegdheden als gebiedsontzegging en meldplicht worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.
  • Raddraaiers worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Schade en de kosten van handhaving worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.