Helpt je verder

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels of het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties.

© Gemeente Wijchen

  • In het kader van een kostenefficiĆ«nte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals provincie, waterschap Rivierenland en het Rijk. Wijchen werkt actief samen via de Economic Board en Oost NV om de regio te promoten en bedrijvigheid naar de regio te halen. 
  • Ondanks het feit dat per 1 januari 2018 de ambtelijke organisaties van Druten en Wijchen zijn samengevoegd blijft Wijchen een zelfstandige gemeente. De komende jaren blijven we onderzoeken of het financieel en organisatorisch aantrekkelijk is om andere ambtelijke organisaties aan deze samenwerking toe te voegen. 
  • De omgevingswet leidt tot minder regels en tot eenvoudigere ruimtelijke plannen die bovendien makkelijk toegankelijk zijn. De gemeente Wijchen brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.
  • In Wijchen wordt al decennia een discussie gevoerd over het aantal toegestane bouwlagen bij nieuwbouw. Wij willen 6 bouwlagen of meer toestaan, mits dit ruimtelijk ingepast kan worden zonder het dorpse karakter van een van de kernen te schaden. Hierin is maatwerk geboden.