Zuinig met ons geld

Belasting betalen vindt niemand leuk. Voor elke euro heb je namelijk hard gewerkt en van je inkomen wil je zo veel mogelijk overhouden. Je weet immers zelf het beste waar je je geld aan wilt uitgeven. Tegelijkertijd zijn belastingen wel nodig zodat de gemeente kan investeren in bijvoorbeeld veiligheid, wegen en zorg, om zo de hoge kwaliteit van leven in onze gemeente op peil te houden. Hier dragen we allemaal aan bij. We willen de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden. De overheid moet daarbij verstandig, verantwoord en zuinig met ons belastinggeld omgaan. En als we dan toch belasting moeten betalen voor deze diensten en voorzieningen, laat het dan zo simpel en begrijpelijk mogelijk zijn. Dan zijn we er zo min mogelijk tijd en irritatie aan kwijt.

© De Wijchense VVD

  • We zetten in op de laagste lasten in de regio en bevriezen daarom de hoogte van de OZB. Tegelijkertijd werken we de komende jaren aan een degelijk financieel beleid zodat extreme stijgingen van de OZB tot het verleden behoren.  
  • We vinden het normaal dat iedereen die gebruik maakt van het riool, ook bijdraagt aan de kosten ervan. De rekening van de rioolheffing kan niet langer op basis van de WOZ-waarde bij inwoners en bedrijven worden neergelegd. Dit moet op basis van gebruik, de gebruiker betaalt. 
  • We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat onnodige kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
  • Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar toeristen gebruik van maken. Wanneer dit niet het geval is, schaffen we het af.
  • We willen dat het huishoudboekje van de gemeente op orde en inzichtelijk is. We vinden daarom dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. We willen daarnaast dat onnodige reserveringen in de begroting worden beëindigd.
  • We dekken structurele uitgaven met structurele middelen. Incidentele financiële meevallers worden niet gebruikt voor structurele uitgaven. 
  • Onder het mom van ‘trap op en trap af’, worden tekorten en rijksbezuinigingen doorbelast aan gemeenschappelijke regelingen, gesubsidieerde instellingen of de betreffende beleidsonderdelen.