Alice Peters - Vroom

© De Wijchense VVD

Alice Vroom 31 jaar jong, geboren en getogen in Niftrik. Daar woont zij samen met haar partner en hun zoon. Sinds 2014 zit Alice in de Wijchense gemeenteraad voor de VVD. Daarvoor was ze een aantal jaar politiek actief als commissielid. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is Alice unaniem door haar fractiegenoten gekozen tot fractievoorzitter.

Naast haar raadslidmaatschap is Alice registeraccountant bij een accountantskantoor. In haar werk komt Alice veel bij gemeenten en andere instellingen in de publieke sector. Hiermee heft ze brede kennis van wat er in een gemeente speelt.

Alice zet zich als raadslid in voor een financieel gezond Wijchen, met lage woonlasten en veel mogelijkheden tot woningbouw. Ik zet mij in voor een Wijchen waar het fijn, veilig en gezond leven is!