Nieuws

 • Summer Class 2019

  Wil je jezelf verder ontwikkelen als lid van de VVD? Schrijf je dan vlug in voor de Summer Class van zaterdag 27 juli 2019 en zondag 28 juli 2019. De Summer Class 2019 biedt voor twaalf VVD’ers de officiële basistrainingen Liberalisme, Debat en Presenteren aan. Lees verder

 • Zorgen over financiële situatie in Wijchen.

  10 juli − De jaarrekening sluit met een negatief rekeningresultaat van 4.6 miljoen euro. Dat is een verontrusted resultaat. Alleen via een greep uit de reserves van 7.9 miljoen euro en na budgetoverhevelingen wordt er uiteindelijk een positief resultaat bestemd van 2.1 miljoen euro. Dit is een kunstgreep. En niet houdbaar op de lange termijn. Lees verder

 • GGD moet beleidskeuzes mogelijk maken.

  30 mei − De GGD meerjarenstrategie beschrijft een breed palet aan mogelijke taken. De gemeente Wijchen moet haar budget goed besteden. Daarom willen we een onderbouwde keuze kunnen maken welke taak we wel en niet willen uitgevoerd zien door de GGD. De VVD heeft daarvoor een amendement ingediend dat is aangenomen door de raad van Wijchen. Lees verder

 • Regionale samenwerking baseren op politieke visies

  30 mei − De VVD Wijchen vindt dat de regionale samenwerkingsstrategie voor de 18 regio-gemeenten gebaseerd moet zijn op de gezamelijke politieke visies, De VVD heeft daartoe een motie ingediend in de raadsvergadering van 28 mei 2019, die unaniem is aangenomen. Lees verder

 • Een liberale en sluitende begroting 2019

  © Wijchense VVD

  09 november − De Wijchense VVD is tevreden over begroting 2019. Aandacht voor zorg, woningbouw, en veiligheid. Lees verder

 • Jaarrekening 2017 en kadernota 2019:

  © Lars

  08 juli − Wessel Krale heeft Alice waargenomen bij ons betoog over de jaarrekening 2017 en de kaderbrief 2019. Hierbij zijn betoog. Lees verder

 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

  © MGR

  08 juli − De resultaten van onze gemeenschappelijke regelingen zijn wisselend. De kwaliteit is soms goed maar soms ook niet. Soms blijft men binnen budget maar er zijn ook budgetoverschrijdingen. Goede controle door de raad blijft nodig. Lees verder

 • Aan de slag in Wijchen met nieuwe wethouder en fractieleden!

  © WijchenseVVD

  26 april − Tijdens de raadsvergadering van 26 april zijn onze nieuwe wethouder en fractieleden benoemd. Daarmee levert de Wijchense VVD wederom een wethouder en drie raadsleden. Lees verder

 • Portefeuilleverdeling coalitiepartijen Wijchen bekend

  © Gemeente Wijchen

  17 april − De partijen Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA zijn het inhoudelijk eens over het coalitieakkoord 2018-2022. Dat heeft formateur Geert Gerrits dinsdag 17 april bekendgemaakt. Ook is er overeenstemming over de portefeuilleverdeling van de drie collegepartijen. De komende week wordt besteed aan het schrijven van de teksten van het akkoord. De partijen presenteren het coalitieakkoord op maandag 23 april aanstaande. Lees verder

 • Alice Vroom nieuwe fractievoorzitter

  © Wijchense VVD

  09 april − De Wijchense VVD heeft de Niftrikse Alice Vroom tot fractievoorzitter benoemd. De huidig fractievoorzitter Nick Derks is kandidaat-wethouder voor de partij. Hiermee sorteert de VVD voor op het doorschuiven van Derks en kiest voor een ervaren raadslid als fractievoorzitter. Lees verder

 • Nick Derks kandidaat-wethouder Wijchense VVD

  © De Wijchense VVD

  28 maart − Nick Derks wordt voorgedragen als kandidaat voor het wethouderschap, indien de VVD ook aan de volgende Wijchense coalitie deelneemt. Dat heeft de raadsfractie van de VVD naar aanleiding van de verkiezingsuitslag bepaald. Lees verder

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  © Gemeente Wijchen

  26 maart − Na een spannende verkiezingstijd heeft 57,14% van de Wijchense stemgerechtigden op 21 maart een stem uitgebracht. Uiteindelijk zijn de 18.435 geldige stemmen over de acht deelnemende partijen verdeeld. Lees verder

 • Het verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands

  © De Wijchense VVD

  14 maart − Namens de Wijchense VVD heeft lijsttrekker Nick Derks het verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands aangeboden aan ROC-docent Nederlands Mia Pouwels. Lees verder

 • Einde aan woningbouwquotum voor Wijchen

  © De Wijchense VVD

  12 maart − De Wijchense VVD wil een einde maken aan het woningbouwquotum dat is opgelegd door provincie Gelderland en de regiogemeenten. Lees verder

 • De kandidaten van de Wijchense VVD

  © De Wijchense VVD

  10 maart − Bekijk hier de kandidatenlijst van de Wijchense VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Wijchen. 34 enthousiaste doeners stellen zich kandidaat. Kies jij ook voor jouw favoriete Wijchense doener? Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD: Kies voor Doen! Kies voor ons Wijchen!

  © De Wijchense VVD

  10 maart − Lijsttrekker Nick Derks heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Lees verder

 • Kieskompas voor Wijchen

  © Kieskompas

  07 maart − Benieuwd naar jouw standpunten, de standpunten van de Wijchense VVD en andere partijen? Vergelijken doe je bij het Kieskompas voor Wijchen! Lees verder

 • Kies 21 maart 2018 voor DOEN!

  01 maart − Kies jij woensdag 21 maart ook voor doen? Stem dan op op één van de 34 kandidaten van de Wijchense VVD! Lees verder

 • De verkiezingscampagne is nu écht begonnen!

  19 februari − Met de onthulling van de vierkiezingsborden is de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 écht begonnen. De komende weken gaat we met de jongste en actiefste fractie van Wijchen knokken voor de Wijchense stem! Lees verder

 • De Wijchense VVD wil de grijze kliko behouden!

  01 februari − De Wijchense VVD is door de aanhoudende bezwaren en signalen vanuit de samenleving tot de conclusie gekomen dat 'omgekeerd inzamelen' verkeerd is en dat we de grijze kliko moeten behouden. Lees verder