Provinciale VVD bezoekt Niftrik en Wijchen

© Wijchense VVD

Gelderse statenleden en gedeputeerden bezoeken Wijchen.

Op woensdag 9 maart heeft de Gelderse VVD-fractie een werkbezoek gebracht aan Niftrik en Wijchen. In het bijzijn van de gedeputeerden Jan Markink en Helga Witjes is de voltallige statenfractie in gesprek gegaan met de Wijchense VVD. Wethouder Nick Derks en fractievoorzitter Alice Peters – Vroom hebben met hen drie belangrijke thema’s besproken en bezocht.

 

Knooppunt Bankhoef.

Mobiliteit is voor de VVD een belangrijk onderwerp. De Wijchense VVD heeft de afgelopen jaren veelvuldig contact met de Gelderse en landelijke politici over het fileprobleem bij knooppunt Bankhoef. Tijdens het werkbezoek is de situatie in Niftrik bezocht. Er is enthousiasme over de geplande verbreding en daarmee de eindigheid van het fileleed op de A50.  

Door de Wijchense VVD is nadrukkelijk de zorg gedeeld hoe de verbreding vorm moet krijgen. Dit is een jarenlang bouwproject, waar veel overlast mee gepaard gaat. Ook de toename van geluid en aansluiting op de andere wegen is geagendeerd. Gedeputeerde Witjes gaf aan dat Gelderland € 1.000.000,- vrijmaakt voor onderzoek naar de capaciteit van het wegennet. 

 

Spoorlijn.

Een paar honderd meter verderop manifesteert zich een andere uitdaging als het gaat om mobiliteit. De spoorbrug van Niftrik naar Ravenstein. De iconische Edithbrug heeft slechts een enkel spoor. Om een betere spoorverbinding naar Brabant te hebben is verbreding van de spoorbrug noodzakelijk. 

Wijchen is onderdeel van het spoortraject dat van Zwolle naar Breda loopt. Om de mobiliteit over het spoor te verbeteren moeten ondermeer gemeenten, provincies, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen steviger samenwerken. Hier gaat de VVD mee aan de slag. 

 

Woningbouw.

Een belangrijk thema in Wijchen is woningbouw. In Wijchen-West gaan de komende jaren 1.300 woningen komen. De Wijchense VVD wil de komende tien jaar in totaal 3.000 woningen bouwen. 

Wethouder Nick Derks: “We hebben met de statenfractie en de gedeputeerden de bouwlocatie op Wijchen-West bezocht en ons enthousiasme over deze mooie ontwikkeling gedeeld. Het is zinvol dat we de thema’s betaalbaarheid, verduurzaming en bouwtempo hebben onderstreept bij de grootste fractie van Provinciale Staten Gelderland."

 

Korte lijnen.

Fractievoorzitter Alice Peters – Vroom besluit het werkbezoek: “Een dag als vandaag laat zien wat de voordelen zijn van een landelijke partij. De lijnen met de provincie zijn kort. De uitdagingen waar Wijchen voor staat en de zorgen van onze inwoners, kunnen snel en adequaat gedeeld worden. Dit is goed voor Wijchen."