Politiek verbindt sportieve rivalen.

Op de kieslijst voor de Wijchense VVD vinden we drie (oud)voorzitters van voetbalverenigingen AWC, Woezik en Batavia. Frans Derks, Lex Coenen en Willie Borneman vertegenwoordigen samen meer dan 75 jaar bestuurlijke ervaring binnen de voetbalsport in onze gemeente. Kandidaat-raadslid Martijn Derks nam een interview af.

© Wijchense VVD

Is het niet vreemd om eerder elkaars rivalen te zijn geweest en nu gebroederlijk de Wijchense politiek te ondersteunen?

“Nee, integendeel zelfs", spreken de drie (oud)voorzitters uit. "Sport is juist rivaliteit en verbinding tegelijk. 90 minuten lang elkaar, maar daarvoor en daarna het gemeenschappelijk belang vertegenwoordigen staat gelijk aan de politiek. Alleen samen krijg je resultaat en dat zie je zowel terug in de sport, als binnen de politiek.”

Zo waren Lex en Frans ook al eerder te vinden binnen de raadszaal en beide tegelijkertijd voorzitter van twee grootste voetbalverenigingen van Wijchen. Dit resulteerde in mooie initiatieven en resultaten voor de Wijchense sport in het algemeen. 


Waarin zien jullie overeenkomst?

De overeenkomst zien de drie heren vooral in de gemeenschappelijkheid in de liefde voor de sport en de gemeenschapszin. Zo geeft Willie als voorbeeld dat de bouw van de nieuwe accommodatie De Batenburcht alleen gerealiseerd kon worden door samen te werken met de basisschool, de voetbalvereniging en andere voorzieningen binnen Batenburg. De andere twee heren vullen direct aan dat ze binnen AWC en Woezik deze zelfde beweging zien en dat dit perfect past in het gebruik van hun accommodaties.

"Alleen door samen te werken kunnen we dingen bereiken en realiseren."


Hoe kijken jullie aan tegen het verenigingsleven?

De afgelopen jaren zien de heren wel een verschuiving binnen het verenigingsleven. Mensen zijn gelukkig nog steeds bereid zich in te zetten voor hun club, maar wel voornamelijk voor projecten waarbij er met een duidelijk doel en tijdspad is. Dit past ook beter in deze tijd en hier kun je als club ook op anticiperen. Gebruik maken van de kansen die zich voordoen en deze verzilveren. 


Sport als verbindende factor.

Al pratende komen de anekdotes van weleer naar boven. Zo veert Lex omhoog en krijgt twinkeling in zijn ogen als hij begint over de acties rondom het glazen huis, zo een 10 jaar geleden. AWC en Woezik speelden een benefietwedstrijd om geld in te zamelen voor de acties binnen het MaasWaal college. Een groot succes waarin de rivaliteit werd omgezet in iets positiefs: geld en aandacht voor het goede doel. Beide voorzitters overhandigden een cheque van een substantieel bedrag aan de initiatiefnemers destijds. Wel voegde Frans er met een grote grijs, aan toe dat AWC de wedstrijd wist te winnen.

Willie voegt hier aan te dat sinds 2012 de RSA (Renovatieplan Sport Accommodaties) is ontwikkeld door de gemeente en de verenigingen.

"Iets waar we alledrie nauw betrokken bij zijn geweest. Samen kijken hoe we als clubs hoe we elkaar kunnen ondersteunen om iedereen te kunnen laten sporten en gebruik laten maken van onze mooie accommodaties. Als dit geen mooie parallel is tussen de sport en de politiek weet ik het ook niet meer. Allemaal een andere kleur in de sport, maar bij de VVD hetzelfde belang: bouwen aan de sport in Wijchen.”


Stemmen op 14, 15 of 16 maart. 

De drie (oud)voorzitters staan op de kandidaten lijst voor de Wijchense VVD. Het is mogelijk om 14, 15 of 16 maart op hen te stemmen en zijn te vinden op lijst 3. Frans Derks staat op nummer 50, Lex Coenen op nummer 20 en Willie Borneman op nummer 14.