Bedankt voor je stem.

In Wijchen was er een mooie opkomst. Van de 32.747 Wijchense stemgerechtigden hebben er 26.649 hun stem uitgebracht. Dit is een opkomstpercentage van 81,4%. Van de 26.649 uitgebrachte stemmen zijn er 7.542 naar de VVD gegaan. Dit is een percentage van 28,3%.

Hiermee is de VVD in Wijchen gegroeid ten opzichte van 2017 en wederom de grootste. De fractieleden en de wethouder zijn ontzettend trots op dit fantastische resultaat. 

Bedankt voor je stem.