In memoriam.

© Buby den Heeten

De Wijchense VVD heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het veel te vroege overlijden van Hans van Baalen. Van Baalen was een groot liberaal politicus met veel nationale en internationale relaties. Op de foto brengt hij een bezoek aan Wijchen in februari 2006.

Van Baalen was een aimabel man die de liberale zaak zeer toegewijd was. Hiervoor werd hij alom gewaardeerd. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 heb ik hem meegemaakt als inspirerend lijsttrekker en iemand met een enorme kennis van de Europese politiek. We verliezen in hem een inspirerende liberaal. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en zijn zoon. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.