Investeren in bedrijventerrein Wijchen-Oost.

Wijchen wil bedrijventerrein Wijchen-Oost toekomstbestendig maken en heeft daar een plan voor gemaakt: Toekomstvisie Werkplaats Wijchen. Werkplaats Wijchen wordt een broedplaats voor innovatie en inspiratie in een duurzame omgeving.Samen met ondernemers en het onderwijs gaat de gemeente Wijchen de komende jaren aan de slag.

Daarnaast heeft de gemeente voor dit jaar en volgend jaar € 500.000, -- vrijgemaakt. Dit is voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Wijchen-Oost. Daarmee onderstreept de gemeente de waarde én het belang van het bedrijventerrein.

Wethouder Economische Zaken Nick Derks is trots: “Bedrijventerrein Wijchen-Oost is van oudsher een belangrijke vestigingsplaats voor de Wijchense maakindustrie. Op het bedrijventerrein zitten 400 bedrijven. Deze bedrijven bieden samen werk aan bijna 4.500 werknemers. Om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken schreven we samen met bedrijven en onderwijs de Toekomstvisie Werkplaats Wijchen. Nu deze visie er ligt is ons werk niet klaar. Sterker nog, we beginnen pas. De koers is bepaald en daarmee gaan we nu aan de slag.” 

Werkplaats Wijchen gaat over hoe een traditioneel bedrijventerrein zich ontwikkelt tot een bruisende werk- en leeromgeving. Dit als regionaal middelpunt van de maakbedrijvigheid. Daar hoort een omgeving bij die inspirerend is voor de productiviteit van bedrijven op dit bedrijventerrein.

De visie beschrijft op hoofdlijnen de ambities en opgaven. Ondernemers, onderwijs, parkmanagement en de gemeente gaan de volgende jaren hiermee aan de slag. Deze partijen gaan intensief samenwerken en hebben aandacht voor drie actielijnen;

  • Innoveren door werken en leren te combineren;
  • Werken en ontmoeten in een inspirerende omgeving;
  • Een duurzaam en klimaatbestendig bedrijventerrein.

“Om een aantrekkelijk bedrijventerrein te blijven moet je altijd bezig blijven met vooruit kijken. En meebewegen met de vernieuwingen. Dit geldt ook voor het bedrijventerrein Wijchen-Oost. Je moet er mee bezig blijven. Blijven veranderen en blijven ontwikkelen.” Laat Pieter Bergshoeff voorzitter van bedrijventerreinvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost weten.

Zet cookies aan om de video te tonen.