Bedrijventerrein Bijsterhuizen mag 16,5 hectare uitbreiden.

Provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen geven groen licht voor de eerste uitbreidingsfase van bedrijventerrein Bijsterhuizen. De eerste uitbreidingsfase is 16,5 hectare groot, wat gelijk staat aan ruim 24 voetbalvelden. Om uit te breiden heeft de gemeente Wijchen belangstelling voor particuliere grond. De grond grenst aan het bestaande bedrijventerrein. Gemeente Wijchen gaat de aankomende periode verder met de voorbereidingen om bedrijventerrein Bijsterhuizen uit te breiden. De vraag naar bedrijfskavels in regio Arnhem-Nijmegen blijft de aankomende jaren onverminderd hoog. Een uitbreiding van bedrijventerrein Bijsterhuizen komt tegemoet aan de vraag uit de markt. Tot 2030 mag gemeente Wijchen 16,5 hectare uitgegeven voor het vestigen van bedrijven. Het nieuwe plan ligt in het oosten van de Schoenaker en sluit aan op het bestaand bedrijventerrein. Bijsterhuizen is goed ontsloten door de snelwegen in de directe omgeving en er is behoefte aan ruimte. Kansen Wethouder Nick Derks is erg enthousiast over het besluit: ”Uitbreiding van Bijsterhuizen draagt bij aan meer banen voor Wijchen en omliggende gemeenten. De verwachting is dat de eerste uitbreidingsfase 800 directe en 300 indirecte banen oplevert. Daarnaast biedt het ruimte aan lokale, regionale en internationale bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe ruimte. Nu dit besluit genomen is gaan we verder met het maken van plannen en verwerven van de gronden. Als dat lukt moet er ook een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Er zijn dus nog wat jaren nodig voordat de schop echt de grond in kan.” Er is vraag naar grond voor bedrijven Bedrijventerrein aanleggen mag niet zomaar. In de regio wordt iedere 2 jaar onderzocht wat de vraag en het aanbod van bedrijfskavels is. Gemeenten zijn uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Dit om te voorkomen dat er in de toekomst geen aanbod meer is. Gemeente Wijchen heeft daar gebruik van gemaakt.

Zet cookies aan om de video te tonen.