Twijfelachtige bomenkap in Niftrik.

In Niftrik is een aantal straten van oudsher als eikenlanen beplant. Aan beide zijde sieren prachtige en grote eikenbomen. Het ziet er mooi uit, maar geeft al jaren in de zomermaanden veel overlast door de eikenprocessierups die in deze bomen voorkomt.

© Wijchense VVD

De Lagestraat, Niftriksestraat en de Beemd (het fietspad van Niftrik naar Wijchen) zijn doorgaande wegen met dagelijks veel passanten. Vooral de fietsers en wandelaars die dagelijks recreatief of functioneel deze straten aandoen ervaren grote overlast van de eikenprocessierups. 

De gemeente Wijchen heeft nu bekend gemaakt om de eikenbomen langs de Ekenseweg in Niftrik te gaan kappen. De reden hiervoor zou zijn dat er overlast is van de eikenprocessierups voor de vierdaagselopers. Daarnaast zou er met de kap en aanplant van nieuwe bomen een betere biodiversiteit ontstaan. 

Fractievoorzitter Alice Peters – Vroom: “Op andere plekken in Niftrik wordt in de zomer dagelijks door veel meer mensen overlast ervaren, van de processierups. Als de gemeente in het veld over gaat tot bomenkap, dan ook langs de meer intensief gebruikte wegen. Het argument dat het voor de vierdaagselopers is, bevreemd ons ook. De route van de vierdaagse loopt over meer wegens die met eikenbomen beplant zijn.” 


De Ekenseweg is een onverharde weg in het veld, geen verbindingsweg en geen schoolroute. Deze weg wordt 1 ochtend per jaar intensief gebruikt met de doortocht van 8.679 vierdaagselopers (cijfers 2019). De Lagestraat, Niftrikseweg en de Beemd worden dagelijks functioneel en recreatief gebruikt. 

De Wijchense VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Zie bijlage bij dit bericht.

Peters – Vroom: “Wij veronderstellen op zeer korte termijn hier duidelijkheid op te krijgen, immers de voorgenomen kap staat binnen 2 weken gepland”.