Voor meer betaalbare woningen moeten we de hoogte in.

Op dit moment is de woningnood in Wijchen hoog. Daarom willen wij de komende jaren 3.000 woningen bijbouwen. Bouwlocaties zijn schaars en door hoger te bouwen kan er meer en goedkoper gebouwd worden. Tijdens de commissievergadering van gisteren onderstreepte raadslid Wessel Krale dit nogmaals.

© Wijchense VVD

Raadslid Wessel Krale: “Door de hoogte in te gaan naar bijvoorbeeld zeven etages, kunnen we het bouwtempo verhogen en wordt de kostprijs per woning lager. Daarnaast blijft er meer ruimte over voor groen in de wijk en parkeerplaatsen. We gaan alleen de hoogte in als dit past bij de omgeving.” 

Voor de strategische visie Wijchen2035 is er een rondvraag onder inwoners en ondernemers uitgevoerd. Zij geven aan dat hoogbouw een prima oplossing kan zijn voor het woning- en ruimtetekort, maar uitsluitend wanneer het bij de uitstraling van de gebieden past. Zo geven zij aan dat er in Wijchen-West hoogbouw mag komen. In de huidige kernen past hoogbouw niet bij de uitstraling en het karakter.

Lees er meer over: Goed en betaalbaar wonen.