• Fractievoorzitter Nick Derks kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen

  © VVD Wijchen

  11 november − Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 is het mogelijk om op een Wijchense kandidaat te stemmen. De 30-jarige Nick Derks staat namelijk op plek 71 van de kandidatenlijst van de VVD. Lees verder

 • Onverwacht besluit Raad: tegen speelhal

  © Nick

  10 februari − De VVD is voorstander van één of meer speelhallen in Wijchen. In de commissievergadering in december 2016 leek er een meerderheid voor te zijn. Door de verdeeldheid bij K8W en de tegenstem van D66 komt er toch geen hal. De VVD vindt de gang van zaken teleurstellend. Lees verder

 • 'Bakkie Doen' bij Museum Kasteel Wijchen

  © VVD Wijchen

  10 februari − Wist je dat Wijchen een rijke geschiedenis heeft in ijzerproductie? Vandaag bracht de fractie een werkbezoek aan Museum Kasteel Wijchen. Lees verder

 • VVD: “Verduurzaam gemeentelijke gebouwen pro-actief’’

  © H. van Zandvoort ...

  09 februari − Door voortdurende innovatie wordt investeren in verduurzaming steeds aantrekkelijker. Wijchen moet profiteren van deze ontwikkeling door gemeentelijke gebouwen actief te verduurzamen. Lees verder

 • Wijkbezoeken aan Kerkeveld

  © VVD Wijchen

  30 januari − Afgelopen zondag en maandagmorgen gingen raadsleden Nick, Alice, Roel en commissielid Wessel op wijkbezoek in Kerkeveld. Lees verder

 • Fantastische jaarwisseling en een ondernemend 2017!!

  © VVD Wijchen

  31 december − De Wijchense VVD-fractie wenst jou een fantastische jaarwisseling en een ondernemend 2017 toe!! Lees verder

 • Fileleed bij Bankhoef moet opgelost worden.

  © Alice Vroom

  23 december − Dagelijks staan veel automobilisten (waaronder veel Wijchenaren) in de file bij knooppunt Bankhoef. De fractie van de VVD maakt zich al tijden hard voor verbetering op en rond dit knooppunt, ook via onze provinciale en Tweede Kamerfracties. Geen fileleed bij Bankhoef is goed voor de bereikbaarheid van Wijchen, een goed bereikbaar Wijchen versterkt de lokale economie. Lees verder

 • Anti-fietsdiefstal motie VVD unaniem aangenomen.

  © VVD

  20 december − VVD motie over uitlezen van camera-beelden ten behoeve van de bestrijding van fietsendiefstal bij het station van Wijchen unaniem door de raad van Wijchen aangenomen. Lees verder

 • Geslaagde Zorgavond!

  22 november − Wijchen vergrijst de komende jaren. Mantelzorgers en verplegend personeel zijn overbelast. Kosten stijgen. Maar nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan: e-health, domotica, zorgrobots. Lees verder

 • Train mee met de VVD!

  06 november − De komende maanden organiseert de VVD Wijchen een aantal liberale trainingen. Een mooie kans om kennis te maken met de VVD en bekend te raken met het liberale gedachtegoed van de partij! Op het programma staan de trainingen 'Introductie gemeenteraad', 'Basismedia I', 'Liberalisme I' en 'Medialandschap'. U hoeft geen lid te zijn van de partij om deel te kunnen nemen. Lees verder

 • Begroting 2017 vastgesteld

  © VVD Wijchen

  04 november − Op donderdag 3 november vond de raadsvergadering over Begroting 2017 'Koers Houden' plaats. Wat de VVD betreft is zet de met deze begroting koers naar meer zekerheid en perspectief voor Wijchen. Lees verder

 • Rapport over belastingsamenwerking overhandigd.

  © Nick

  04 november − Rekenkamercommissievoorzitter Roel Boumans overhandigt het rapport over de belastingsamenwerking Munitax aan burgemeester Hans Verheijen. De toespraak bij de overhandiging en het complete rapport vindt u hier: Lees verder

 • Wijchen centraal in oprichting Lokaal Netwerk VVD: Rijk van Nijmegen

  22 oktober − Gestuwd vanuit het landelijk bestuur van de VVD schalen 25 november 8 lokale afdelingen op tot één lokaal netwerk: Rijk van Nijmegen. Lees verder

 • Speciale avond over de zorg in Wijchen!

  © Roel

  22 oktober − Speciale avond: de toekomst van de zorg in Wijchen. Wijchen vergrijst de komende jaren. Mantelzorgers en verplegend personeel zijn overbelast. Kosten stijgen. Maar nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan: e-health, domotica, zorgrobots, … Die nieuwe techniek is allemaal mooi, maar is het wel ethisch en maatschappelijk verantwoord? Discussieer mee op maandagavond 21 november 2016 in onze bibliotheek in Wijchen en laat weten wat u ervan vindt! (I.v.m. de catering, wilt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar roel.boumans@bcenm.nl? Hartelijk dank vast!) Lees verder

 • Begroot mee met de VVD!

  22 oktober − Op donderdag 3 november gaat de raad de begroting voor 2017 vaststellen. Dit is de jaarlijks terugkerende en ultieme kans om invloed op het beleid van de gemeente uit te oefenen. De komende weken gaat de fractie sparren over de voorgestelde begroting en dit doen we graag met jou! Lees verder

 • Meer ruimte voor ondernemers in Wijchen! II

  22 oktober − De winkeltijdenverordening van Wijchen is tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 oktober opnieuw vastgesteld, waarmee de openingstijden op zondag zijn verruimd en eenduidig zijn gemaakt. Lees verder

 • Ambtelijke fusie Wijchen-Druten

  © Roel Boumans

  21 oktober − De VVD neemt deel in de Klankbordgroep die het proces van de fusie van de ambtelijke organisaties van Druten en Wijchen gaat begeleiden. Lees verder

 • Beheersing zorgkosten

  © VVD

  13 oktober − "Populatiegebonden bekostiging" is de nieuwe manier waarop Wijchen de zorgkosten in de hand wil houden en tegelijkertijd de kwaliteit wil handhaven. Maar gaat dat wel lukken? Lees verder

 • Veiligheid van Wijchense kunstgrasvelden

  © RIVM

  10 oktober − Tijdens de reportage van het televisieprogramma Zembla van 5 oktober 2016 werd een aantal schokkende onthullingen over met rubberkorrels ingestrooide kunststof grasvelden gedaan (Zembla, seizoen 22 aflevering 5, ‘Gevaarlijk Spel’). Op basis van de gepresenteerde constateringen maakt de Wijchense VVD-fractie zich ernstige zorgen over de kunstgrasvelden in Wijchen. Lees verder

 • Regionaal beleidsplan leerplicht 2015-2019

  09 oktober − Het regionale beleidsplan leerplicht is op 20 oktober aangenomen door de gemeenteraad. Voor de VVD is het essentieel dat onze jeugd goede scholing krijgt om hen op weg te helpen naar hun droombaan. Lees verder